oxid beryllnatý

oxid beryllnatý, BeO, bílá, ve vodě nerozpustná látka, dobře rozpustná v kys. i v hydroxidech; t.t. 2 530 °C. Využívá se jako žárovzdorný materiál; po tepelném zpracování je i chem. odolný.