oxid arseničný

oxid arseničný [-ze-], As2O5, bílá, sklovitá, hygroskopická látka; připravuje se dehydratací kys. trihydrogenarseničné, jejímž je anhydridem.