oxid antimonitý

oxid antimonitý, Sb2O3, při normálních laboratorních podmínkách bezvodá látka, má složení dimeru Sb4O6; t.t. 656 °C. Bílý, ve vodě nerozpustný prášek, hydratovaný oxid Sb2O3.nH2O je bílá látka gelovité povahy s proměnlivým obsahem vody; amfoterní.