oxazol

oxazol, heterocyklická slouč. s atomy kyslíku a dusíku v polohách l,3 pětičlenného kruhu. Deriváty se používají v org. syntéze.