opylovači

opylovači, ekol . živočichové, kteří zprostředkovávají opylení krytosemenných rostlin. Patří k nim mnoho druhů hmyzu, např včely, čmeláci, motýli, mouchy, z brouků lesknáčci aj., dále ptáci, např. kolibříci, zástupci čeledí medosavkovitých, kystráčkovitých, kruhoočkovitých aj. a také někteří savci (netopýři).