opus obecně

opus [lat.], zkratka op. - dílo, výtvor; hud. skladba nebo soubor skladeb, které označil skladatel pořadovým číslem (opusovým číslem, op.), většinou podle doby vzniku; o. posthumum, posmrtně zveřejněné dílo.