optické spektrum atomů

optické spektrum atomů, spektrum odpovídající přechodům mezi energetickými hladinami elektronů v atomu (iontu) a přechodům elektronů do (nebo z) volného stavu. V o. s. a. se zřetelně projevuje diskrétnost energetických hladin atomů.