optické prostředí

optické prostředí, prostředí, v němž se šíří opt. záření. Jeho vlastnosti určují šíření světla. O. p. je charakterizováno opt. materiálovými konstantami (index lomu, koeficient absorpce, permitivita), nebo je chápáno jako soubor částic popsaných klas. nebo kvantovou fyzikou.