optické okno

optické okno, rozmezí vlnových délek (300-l 100 nm) blízkých viditelnému záření, v němž je zemská atmosféra propustná pro opt. záření. O. o. je omezeno na krátkovlnné straně absorpcí ozónu (O3), na dlouhovlnné straně absorpcí vodních par a kyslíku. Do o. o. spadá i max. intenzity slunečního záření a oblast citlivosti lidského oka.