optické jevy v atmosféře

optické jevy v atmosféře, úkazy vznikající lomem, odrazem, rozptylem a ohybem světelných paprsků v atmosféře; např. zvednutí nebo snížení horizontu, spodní nebo svrchní zrcadlení (fata morgána), duha, koróna, glorie a halové jevy.