optické čerpání

optické čerpání, přechod elektronového systému na vyšší energetickou hladinu po absorpci fotonu. Využívá se v laserech pro dosažení inverze v obsazení hladin; zdrojem opt. záření (fotonů), bývá výbojka či jiný laser.