optická osa

optická osa a) přímka spojující středy lámavých nebo odrazných ploch opt. soustavy; b) osa dvojlomných materiálů; při šíření světla ve směru této osy je rychlost řádné i mimořádné vlny táž a dvojlom mizí.