optická librace

optická librace, geometrická librace librace Měsíce způsobená jednak sklonem měsíční dráhy k rovině ekliptiky (o. l. v šířce), jednak nerovnoměrným pohybem Měsíce ve dráze kolem Země (o. l. v délce).