optická lavice

optická lavice, zařízení patřící k zákl. vybavení opt. laboratoře. Slouží k sestavování různých opt. soustav a provádění opt. měření. Zákl. je vedení umožňující měřitelný osový posun opt. elementů, uchycených v držácích.