optická dvojhvězda

optická dvojhvězda, dvě hvězdy na obloze, které se náhodně promítají blízko sebe, ale fyz. spolu nijak nesouvisí a jejich vzájemná vzdálenost je značná.