opsaná kružnice

opsaná kružnice, kružnice, která prochází všemi vrcholy daného trojúhelníka (obecněji mnohoúhelníka). Ke každému trojúhelníku existuje právě jedna o. k. Její střed je průsečíkem os stran daného trojúhelníka. K mnohoúhelníku s větším počtem stran buď neexistuje žádná o. k., nebo existuje právě jedna. Ctyřúhelník s (jedinou) o. k. se nazývá tětivový.