opričnina

opričnina [starorus. oprič, mimo], soustava vládních opatření Ivana IV. Vasiljeviče Hrozného z 1565, jimiž za livonské války chtěl zlomit opozici bojarů a posílit centralismus. Rusko bylo rozděleno na dvě oblasti - zemštinu, spravovanou bojarskou dumou a prikazy, a opričninu, zvl. carovu doménu v místech strategicky i hosp. důležitých. Význ. úlohu v o. hrála nová vrstva voj. šlechty - opričniků, jmenovaná carem z nebojarských rodů a obdarovávaná pozemky perzekvovaných bojarů. 1572 o. formálně zrušena.