opravné prostředky

opravné prostředky, úkony, jimiž lze podle čs. procesního práva obč., trestního či správního žádat přezkoumání rozhodnutí soudů, prokurátorů, vyšetřovacích orgánů, státních notářů nebo orgánů státní správy v zájmu zachování social. zákonnosti. Podávají je zpravidla účastníci řízení, eventuálně prokurátor; důvodem je porušení hmotného nebo procesního práva nebo nesprávnost skutkového zjištění. O.p. jsou řádné a mimořádné. Rádné lze uplatnit dříve, než napadené rozhodnutí nabylo práv. moci; mimořádné proti rozhodnutím, jež nabyla práv. moci. Podle způsobu vyřízení o. p. vyšší instancí se rozlišuje systém odvolací, revizní a kasační.