opozice obecně

opozice [lat.] 1. protiklad, odpor vůči něčemu (názorům, činům, polit.); 2. strany nebo skupiny vystupující proti většině nebo proti převládajícímu mínění. V parlamentech tvoří o. ty strany i skupiny, jež vystupují v řadě otázek proti vládní polit; 3. astr. postavení planety, planetky, Měsíce v okamžiku, kdy je (v průmětu do roviny ekliptiky) na spojnici Slunce - Země, a to v bodě protilehlém Slunci; 4. anat. oppositio, o. palce - postavení palce ruky proti ostatním prstům při uchopování.