opověď

opověď a) ve středověku vyhlášení soukromého nepřátelství (záští, války), zakládající pro privilegované osoby beztrestnost všech činů, jež by jinak byly delikty; od 16.st. se u nás sama o. počíná trestat; b) ohlášení podání opravného prostředku v trestním řízení podle trestního řádu z 1873.