opotřebení základních prostředků

opotřebení základních prostředků, postupné snižování hodnoty zákl. prostředků jejich užíváním ve výr. procesu, kdy se jejich hodnota postupně přenáší na výrobky. O. z. p. je fyzické a morální. Fyzické o. z. p. vzniká u zákl. prostředků při výr. činnosti, ale i při nečinnosti (rezivěním nepoužívaného stroje), vlivem povětrnostních a jiných podmínek. Morální o. z. p. vzniká snížením (ztrátou) hodnoty zákl. prostředků způsobeným např. zlevněním jejich výr. nebo objevením zákl. prostředků výkonnějších. Je důsledkem věd.tech., popř. i estetického vývoje. Proces o. z. p. se fin. vyjadřuje odepisováním zákl. prostředků. Stupeň o. z. p. se vyjadřuje jako poměr mezi dobou užívání zákl. prostředků a předpokládanou dobou jejich životnosti, popř. je vyjadřován sumou odpisů k jejich pořizovací ceně.