opočlověk vzpřímený

opočlověk vzpřímený, Pithecanthropus erectus - st. ozn. vývojového stupně člověka ze začátku čtvrtohor; správně člověk vzpřímený, Homo erectus .