oplodí

oplodí, bot . perikarp, pericarpium stěny plodu rostlin uzavírající semena. Vzniká přeměnou stěn semeníku nebo celého pestíku, někdy se na jeho vzniku podílí také češule (malvice). Bývá tvrdé (líska), kožovité (slunečnice) nebo dužnaté (réva).