oplaz

oplaz, část orničního tělesa vynechaná při zpracování ornice, zejm. při orbě. O. vznikají špatným seřízením pluhu nebo nevhodným způsobem jeho pohybu po poli. Znesnadňují další přípravu půdy a narušují podmínky pro normální růst a vývoj porostu.