oplachtění lodi

oplachtění lodi a) způsob umístění plachtoví, které může být předozadní (s ráhny souběžnými s osou lodi), příčné (s ráhny příčnými k dlouhé ose lodi) nebo kombinované; b) soustava plachet určitého druhu podle takeláže nebo typu plachetníku, např. oplachtění škunerové, bárkové.