opiové války

opiové války, souhrnné ozn. tří válek v Číně, jež vypukly v důsledku snah evr. mocností o proniknutí do Číny; 1. 1839-42; když zničily čín. úřady zásoby pašovaného opia, zahájilo brit. loďstvo palbu na Kanton a brit. vláda žádala náhradu škody a povolení obch. Britové obsadili mj. Hongkong, oblehli Šanghaj a Nanking a ovládli Jang-c,-ťiang. Čín. vláda pak podepsala tzv. nankingskou smlouvu 1842 (otevření pěti přístavů brit. obchodu a brit. správa Hongkongu); podobné smlouvy vnutily Číně později i Francie, USA, Rusko; 2. 1856-58; incident s pašeráckou džunkou (s brit. vlajkou) byl záminkou k ostřelování Kantonu; Britové s fr. pomocí zahájili voj. operace na podzim 1857; po dobytí Kantonu, Tchien-ťinu a dalších m. čín. vláda opět kapitulovala a podepsala ještě dalekosáhlejší koncese; 3. 1859-60; snaha evr. mocností proniknout do Pekingu vyvolala nový konflikt; Čína se pokusila zastavit postup brit.-fr. jednotek na Peking, ale byla poražena. Obsazen Peking, vydrancován a zapálen císařský palác. - Výsledkem o. v. byly první nerovno-právné smlouvy uzavřené mezi Cínou a koloniálními velmocemi (nankingská smlouva 1842, tchienťinské smlouvy 1858 a pekingská smlouva 1860). Obyv. na o. v. odpovědělo řadou povstání, z nichž nejvýzn. bylo tchajpchingské povstání 1850-63.