opiáty

opiáty [řec.], alkaloidy ziskávané z opia a látky jim chem. a účinkem podobné. V.t. omamné látky; opium; toxikomanie.