operace peněžní

operace peněžní, bankami metodicky prováděné úkony s platebními prostředky. Placení v hotovosti se vyskytuje v o. p. jen zřídka, převládá bezhotovostní placení.