operace Weserübung

operace Weserübung [vézerí-, cvičení na Vezeře], něm. útok na Norsko a Dánsko zahájený 9. 4. 1940. Překvapivým výsadkem se něm. vojska zmocnila klíčových pozic v Norsku; Dánsko kapitulovalo bez boje.