operace Gelb

operace Gelb [žlutý], první fáze něm. záp. tažení 1940. Nacistické Německo přepadlo 10. 5. bez vyhlášení války Nizozemsko, Belgii a Lucembursko a zahájilo útok na Francii. Boje skončily porážkou britských a francouzských vojsk v severní Francii. V.t. operace Rot.