operace Dragoon

operace Dragoon [dregún, dragoun], vylodění fr.-amer. vojsk v již. Francii, plánované pod krycím názvem Anvil (Kovadlina); zahájena 15. 8. 1944 silami osmi divizí. Něm. vojska nekladla téměř odpor a ustupovala. Toulon a Marseille osvobozeny 28. 8., Lyon 3. 9. 1944.