opera-balet

opera-balet, fr. opéra-ballet - hudebně dramatický jevištní útvar, pěstovaný na konci 17.st. a v l.pol. 18.st. ve Francii (J. P. Rameau). Skládala se zpravidla ze tří aktů; každý akt měl vlastní taneční a zpěvní vložku (divertissement) a samostatný děj.