operační kód

operační kód, výpočetní tech. seznam instrukcí, množina kódů jednoznačně přiřazená operacím počítače.