opeňka

opeňka, Kuehneromyces - rod stopkovýtrusých lupenatých hub. Dřevní houby dříve řazené mezi šupinovky. O. měnlivá, Kuehneromyces mutabilis , roste v trsech na pařezech; je jedlá.