opatrovník

opatrovník, kurátor - zástupce občana zbaveného rozhodnutím soudu způsobilosti k právním úkonům. Dospělá osoba, která zastupuje a tudíž má v opatrovnictví nezletilou osobu, např. opatrovník dítěte.