opalescence

opalescence [la.t.], rozptyl světla způsobený velmi malými částečkami obsaženými v průsvitné látce. Nastává např. na shlucích molekul vytvořených kolísáním hustoty (modrost oblohy); o. kritická, rozptyl světla způsobený fluktuacemi hustoty hmoty, které vznikají v okolí krit. stavu. Pův. čirá látka se v okolí krit. stavu zakalí. Odtud opalescentní.