opad plodů

opad plodů, choroba rostlin vyvolaná hl. abiotickými a karenčními vlivy, popř. i látkami hormonální povahy. Projevuje se snížením násady plodů. Vyskytuje se hl. u ovocných stromů, kde může působit značné hosp. škody.