opadávání listů

opadávání listů, projev stárnutí, popř. sezónní přizpůsobení rostlin ke snížené teplotě, popř. zkracujícímu se dni. O. l. je podmíněno vytvořením odlučovací vrstvy na bázi řapíku a přerušením vodivých svazků listu. Je hormonálně řízeno. Zvýšená hladina abscisové kys. a etylénu o. l. aktivují, auxiny, gibereliny a cytokininy zpomalují.