on-line

on-line [-lajn angl.], spřažené zařízení, při němž jedna jed. je řízena druhou bez potřeby zásahu člověka. Např. při přímém spojení zdroje dat (měřicího přístroje) se vstupem počítače.