on (to on)

on (to on) [řec., jsoucí, existující], ve starořec. filozofii byla postavena otázka o podstatě a pravém bytí proměnlivých jevů a po pravdě jako postižení tohoto bytí na rozdíl od pouhého zdání, mínění nebo klamu (Antifon). Platón rozvinul učení o stupňovatelnosti jsoucna. Iracionalistickou podobu učení o ,,skutečném bytí" podal v novodobé filoz. M. Heidegger svou ideou ,,ontologické diference".