omisívní úkony

omisívní úkony, právo pasívní chování subjektu, tj. opomenutí v případech, kdy právní norma ukládá subjektu povinnost být aktivní. O. ú. nějakého jednání je možno učinit i projev vůle (např. účastník nechá projít určitou lhůtu, ačkoliv si je vědom, že to má za následek práv. účinky).