ombrograf

ombrograf [řec.], met. přístroj pro měření časového průběhu množství padajících kapalných atmosférických srážek.