ombrogenní

ombrogenní [řec.], rostl. organismy vyvíjející se hlavně vlivem vysokých dešťových srážek, které spadnou přímo na jejich povrch, popř. do jejich bezprostředního okolí, např. u rašeliniště.