omítání

omítání, stav . nanášení vrstvy malty např. na zdi, stropy. Postup o. záleží v úpravě podkladu (vyčištění spár, očištění, navlhčení, popř. zdrsnění). Na upravený podklad se omítka nanáší ručně nebo strojně. Při ručním o. se malta nabírá lžící z maltového talíře a postupně nahazuje. Při většich plochách se nahazuje omítací lopatou. Nahozená malta se urovnává pravítkem, pohybujícím se po vodicích lištách. Urovnaný povrch se hladí hladítky. Velký prac. výkon mají omítačky strojní.