ohrozimská skupina

ohrozimská skupina [podle mohylového pohřebiště se žárovými hroby v obci Ohrozim v Olomouckém kr., okr. Prostějov], archeol. skupina, která spolu s dalšími památkami představuje závěr vývoje kultury s kanelovanou keramikou v eneolitu na Moravě (2. třetina 3.tis. př.n.l.).