ohrožovací trestné činy

ohrožovací trestné činy, skupina trestných činů, jež jsou dokonány pouhým ohrožením hmotného předmětu trestného činu, na rozdíl od trestných činů poruchových. Např. trestný čin obecného ohrožení je dokonán vyvoláním nebezpečí pro život nebo zdraví lidí a podmínkou vzniku trestní odpovědnosti zde není poškození těchto hodnot.