ohnice

ohnice, bot . ředkev o., Raphanus raphanistrum . dvouděložná rostlina z čeledi brukvovitých; v ČR se vyskytuje hojně na polích, úhorech i rumištích. Plodem je příčně poltivý struk.