ohmický odpor

ohmický odpor, odpor stejnosměrného el. proudu či odpor (rezistance) střídavého proudu v obvodu se zanedbatelnou indukčností a kapacitou. V.t. Ohmův zákon.