ohledání

ohledání, jeden z důkazních prostředků, při němž se orgán provádějící řízení (soud, prokurátor, NV, SNB) vlastním pozorováním přímo přesvědčuje o určitých skutečnostech, které jsou důl. pro rozhodnutí v projednávané věci. Předmětem o. může být kterákoli věc movitá i nemovitá. O. těla v trestním řízení je povinen každý strpět, jestliže je třeba zjistit, zda jsou na jeho těle stopy nebo následky trestného činu. O o. musí být sepsán protokol.