ohlaví plavební komory

ohlaví plavební komory, část plavební komory s vraty, sloužicí jako vjezd a výjezd lodí. O. p. k. se rozděluje na horní a dolní.